मी बनवलेले मामीचे चित्र

Posted by मधुरा on 1:07 AM

हे चित्र मी staedtler color pencils ने काढले आहे. मी pencil  ने  काढलेले आई आणि बाबांचे चित्र तुम्ही blog वर पाहिले आहे.. हे माझ्या मामीचं चित्र कसं बनलंय हे नक्की कळवा..


 मी काढलेले आई आणि बाबांचे चित्र पाहण्यासाठी खालच्या link  वर click  करा.