दोन चिमुकले जीव

Posted by मधुरा on 11:47 PM

प्राणी, पक्षी यांना स्वतंत्र ठेवावे असं सगळे म्हणतात.. पण एक गोष्ट अशी झाली की नक्की काय करावं कळत नाही.. माझ्या लहान बहिणीच्या मैत्रिणीला एक मांजर खारीच्या आणि खारीच्या पिल्लांच्या मागे लागलेली दिसली.. खार तिच्या पिल्लांना वाचवण्याचा खूप प्रयत्न करत होती! मैत्रीण तिच्या मदतीला तिच्या पर्यंत पोहोचली तोवर ती पिल्लांना तर वाचवू शकली पण स्वतःला वाचवू शकली नाही... मैत्रिणीनी पिल्लांना उचलून घेतलं आणि स्वतःजवळ ठेवलं.. त्या छोट्याश्या जीवाला वाचवता वाचवता त्यांच्या आईनी स्वतःची पर्वा केली नाही.. त्यांना कसं एकटे सोडून देणार ना?

          मैत्रिणीनी त्या पिल्लांना घरी नेलं आणि त्यांना सांभाळायचं ठरवलं.. पण ते पिल्लू इतके छोटे होते की तिला त्यांना काय खाऊ घालावं कळेना! ते काहीच खात पीत नव्हते.. त्यांना कसं सांभाळावा ते तिला कळत नव्हतं.. म्हणून आम्ही त्या पिल्लांना आमच्या घरी घेऊन आलो.. लहान पिल्लांना कापसाच्या बोळ्यानी दुध देतात असं आईनी सांगितलं.. तर खरंच कापसाचा बोळा त्यांच्या जवळ नेताच त्यांनी दुध घेतले!

          खारीसारख्या छोट्याशा सुंदर प्राण्याला हातात घ्यायची खूप इच्छा होती.. पण इतका चपळ प्राणी चाहूल लागताच पळून जातो तर हातात कसा येणार? पण ती इच्छा पूर्ण झाली! गेले २ दिवस ते पिल्लू आमच्या घरी आहेत.. इतक्या छोट्याश्या जीवाला हाताळताना.. त्यांना खाऊ घालताना.. त्यांना इकडून तिकडे पळताना बघून किती आनंद वाटतो हे सांगू नाही शकत.. प्रत्येक क्षणाला मैत्रिणीचं कौतुकच वाटतं.

ते पिल्लू इतक्या थोड्या वेळात कुटुंबाचा एक भाग झाले आहेत.. इतक्या नाजूक.. छोट्या पिल्लांचे नाव काय ठेवायचे ते अजून सुचले नाही... तुम्ही सुचवा... आणि त्यांची काळजी घेताना काय लक्षात ठेवायचं हे सुद्धा सांगा.. :)