जाळ्यातला कोळी

Posted by मधुरा on 2:23 AM

वेगवेगळ्या रंगाचे हे spider चे चित्र मी photoshop मध्ये काढले आहे. याचे रंग मला खूप आवडले ते मी चित्रात उतरवण्याचा प्रयत्न केला. हे चित्र काढायला जास्त वेळ नाही लागला. २ तासात हे चित्र काढून झाले.
 हे चित्र मी कसं बनवलं ते खाली layer मध्ये बघू शकता.