ओघळणारे पाण्याचे थेंब

Posted by मधुरा on 12:42 AM

photoshop या software मध्ये झाडावर पाण्याचा थेंब कसा दिसतो हे चित्र मी काढलंय. हे चित्र काढायला मला  ३ तास लागले. या चित्राच्या वेगवेगळ्या layers तुम्ही बघू शकता..आणि चित्र कसं बनलंय हे मला नक्की कळवा.


हे चित्र मी कसं बनवलं ते खाली layer मध्ये बघू शकता.