Background

Posted by मधुरा on 1:30 AM

        मी staedtler color pencils ने हे चित्र बनवलंय. class मध्ये शिकत असताना हे चित्र बनवलं. हे चित्र बनवायला मला ३ दिवस लागले. बालगंधर्व मध्ये exhibition ला हे चित्र लावलेलं होतं. कसं बनलंय हे नक्की कळवा.. :)