Still life painting

Posted by मधुरा on 12:30 AM

still life प्रकारचं मी बनवलेलं painting आज blog वर लावते आहे. हे चित्र dry pastel ने बनवले आहे. बालगंधर्वला exhibition मध्ये माझे ३ paintings लागले होते त्यातील हे दुसरे. exhibition मध्ये लागलेले पहिले painting पाहण्यासाठी येथे click करा. तुमचा अभिप्राय नक्की कळवा. :)